Partneři

Spolek Western klub má již šestým rokem ucelený a pevný kalendář kulturních a sportovních akcí. Daří se mu plnit hlavní myšlenku při svém založení a to je dávat dohromady lidi, kteří chtějí svou aktivitou podpořit všeobecný rozvoj westernových aktivit v lokalitě Suchdolu nad Odrou. Podařilo se rozjet každoroční zajímavé westernové projekty pro širokou veřejnost, jedním z nich je velmi přitažlivý a oblíbený SUCHDOLSKÝ COUNTRY FEST, který je pořádán v rekreačním areálu Kletné Malá skála v Suchdole nad Odrou.

Chtěli bychom Vás touto cestou, vážení občané, podnikatelé a přátelé westernu, oslovit a požádat Vás o finanční nebo materiální pomoc pro pořádání této oblíbené akce, jakou je SUCHDOLSKÝ COUNTRY FEST. Věnované finanční dary si mohou soukromí podnikatelé zahrnout do nákladů a tím si snížit základ daně ze zisku (Zákon č. 586/1992 Sb., §15, odst. 8).
Při poskytnutí finančního daru samozřejmě dostanete oficiální darovací smlouvu se všemi náležitostmi, které k ní patří.
Za jakoukoli finanční nebo materiální pomoc Vám předem děkujeme. V případě Vašeho souhlasu budete zveřejněni jako sponzoři akce na našich webových stránkách www.westernklub.cz awww.suchdolskycountryfest.cz

Co vám dále jako sponzorům můžeme nabídnout:
- možnost rozdání firemních letáků s Vaší propagací
- propagaci v mluveném slově moderátora
- umístění Vámi dodané reklamní cedule nebo baneru v místě konání
- umístění loga s odkazem na vaše www stránky po dobu 1 roku na www.suchdolskycountryfest.cz
 V případě zájmu o jednu z forem partnerství nás prosím kontaktujte zde.

Přátele western klubu nás můžou podpořit finančně přispěvkem na náš účet 
Poštovní spořitelna č.ú.: 232678662/0300

Dárce – fyzická osoba

Fyzická osoba může použít odečitatelnou položku, pokud celková hodnota darů věnovaných v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí v souhrnu alespoň 1000 Kč (např. 10 darů, ovšem každý po stokoruně). Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.

Dárce – právnická osoba

Právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně. Pokud dárce chce uplatnit odečitatelnou položku, musí mít potvrzení od obdarovaného.

 


 

Hlavní partner pro rok 2023

Městys Suchdol nad Odrou 

 

Partneři

 

 

 

 

 

 

Mediální partneři

 

Klub přátel WK, Pony Expressu